Szkolenia

Szkolenia

Nauka samoleczenia dla każdego – bez wykształcenia medycznego.

W obecnych czasach jesteśmy skazani sami na siebie. Pandemia pokazała nam, jak trudno dostać się do lekarza aby stwierdzić diagnozę i dostać receptę na najprostsze lekarstwo.

Umiejętność namierzenia choroby i jej usunięcia jest jedną z najważniejszych umiejętności w naszych czasach. Kiedy medycyna akademicka nie daję rady, ponieważ leczy tylko objawowo a nie przyczynowo-skutkowo, nasuwa się pytanie gdzie się leczyć.

Właśnie z myślą o tym, został specjalnie stworzony program dla osób, które chcą nauczyć się nie tylko rozpoznać chorobę ale przede wszystkim znaleźć narzędzia do jej usunięcia.

Nauka samoleczenia dla każdego – bez wykształcenia medycznego.

W obecnych czasach jesteśmy skazani sami na siebie. Pandemia pokazała nam, jak trudno dostać się do lekarza aby stwierdzić diagnozę i dostać receptę na najprostsze lekarstwo.Jak stwierdzono w tym artykule, możesz przeglądać wybór dostępnych ofert na smartfony i najlepsze marki oraz eksplorować cell phone plany usług, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Umiejętność namierzenia choroby i jej usunięcia jest jedną z najważniejszych umiejętności w naszych czasach. Kiedy medycyna akademicka nie daję rady, ponieważ leczy tylko objawowo a nie przyczynowo-skutkowo, nasuwa się pytanie gdzie się leczyć.

Właśnie z myślą o tym, został specjalnie stworzony program dla osób, które chcą nauczyć się nie tylko rozpoznać chorobę ale przede wszystkim znaleźć narzędzia do jej usunięcia.

Szkolenie dla każdego

Dzięki szkoleniu, będziesz mógł szybko i skutecznie u siebie lub twojej rodziny, usunąć problem bólowy lub dotyczący innej dysfunkcji, choroby.
2 dniowe szkolenie, poświęcone naturalnym sposobom samoleczenia dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z medycyną ani znajomością anatomii człowieka.

Kurs składa się z II części.

Teoretyczny online

Dzięki temu, masz możliwość odsłuchania w dogodnym dla ciebie momencie i zawsze możesz wracać do nagrań.

Praktyczny

Przychodząc na drugą część praktyczną kursu, wykonasz prawidłowo i świadomie techniki usuwania bólu i dysfunkcji.

W prosty sposób nauczymy ciebie:

 • Zrozumieć przyczynę choroby, bólu i dysfunkcji
 • Nauczymy ciebie namierzenia choroby, dzięki specjalnym mapom i gotowym protokołom.
 • Podamy gotowe protokoły samoleczenia.
 • Dowiesz się jak stawiać bańki lekarskie w chorobach i dla wzmocnienia.
 • Usuwanie stresu – krótkiego lub przewlekłego
 • Pozbycia się traum nawet za 1 razem.
 • Stawiania pijawek lekarskich pozwoli ci to, na wyleczenie chorób uznawanych za niewyleczalne i nie stosowanie nigdy już więcej żadnego antybiotyku.
 • Działania przeciwbólowego w jednostkach chorobowych jak skręcenie stawów, rwa kulszowa, bóle kręgosłupa, przesunięty krąg kręgosłupa, nastawianie kości krzyżowej w 5 minut. Leczenie chorych zatok, migren, zapalenie pęcherza itd.
 • Samoleczenie wątroby, nerek, astmy, refluksu
 • Dieta jako lekarstwo lub trucizna
 • Poprawienie wydolności płuc.
 • Działanie na system nerwowy aby stymulować i lub pobudzić do samo naprawy.
 • Kinesiotaping – przeciwbólowe taśmy
 • Akupresura przeciwbólowa.
 • Wiele innych… chorób uważanych za niewyleczalne.

W prosty sposób nauczymy ciebie:

 • Zrozumieć przyczynę choroby, bólu i dysfunkcji
 • Nauczymy ciebie namierzenia choroby, dzięki specjalnym mapom i gotowym protokołom.
 • Podamy gotowe protokoły samoleczenia.
 • Dowiesz się jak stawiać bańki lekarskie w chorobach i dla wzmocnienia.
 • Usuwanie stresu – krótkiego lub przewlekłego
 • Pozbycia się traum nawet za 1 razem.
 • Stawiania pijawek lekarskich pozwoli ci to, na wyleczenie chorób uznawanych za niewyleczalne i nie stosowanie nigdy już więcej żadnego antybiotyku.
 • Działania przeciwbólowego w jednostkach chorobowych jak skręcenie stawów, rwa kulszowa, bóle kręgosłupa, przesunięty krąg kręgosłupa, nastawianie kości krzyżowej w 5 minut. Leczenie chorych zatok, migren, zapalenie pęcherza itd.
 • Samoleczenie wątroby, nerek, astmy, refluksu
 • Dieta jako lekarstwo lub trucizna
 • Poprawienie wydolności płuc.
 • Działanie na system nerwowy aby stymulować i lub pobudzić do samo naprawy.
 • Kinesiotaping – przeciwbólowe taśmy
 • Akupresura przeciwbólowa.
 • Wiele innych… chorób uważanych za niewyleczalne.

Bóle i choroby usuniesz w naturalny sposób:

 • Manualnie
 • Igłą-pinami
 • Enzymami pijawki
 • Koncentratem z ziół
 • Kinesiotaping – taśma
 • Stawianie baniek lekarskich

Na szkoleniu otrzymasz:

 • Komplet pinów do usuwania bólu.
 • Skrypt jest sporządzony w prosty sposób, który każdy zrozumie po pierwszym jego przeczytaniu.
 • Każdy kto przejdzie szkolnie, ma możliwość korzystania z grupy wsparcia i zasięgnięcia porady w razie pytań.
 • Bezpośredni dostęp do całej gamy preparatów ziołowych 100 % skutecznych na różne schorzenia.
  Preparaty są oparte na nowoczesnej technologii opartej na kodowaniu dlatego docierają dodatkowo w miejsca chore z ogromną precyzją.
 • Dostęp do nowinek medycznych i nowych sposobów naturalnych aby być bardziej skutecznym.
 • Rabaty na wszystkie produkty, potrzebne do samoleczenia.
 • Gotowe protokoły leczenia w wielu chorobach.

Na szkoleniu otrzymasz:

 • Komplet pinów do usuwania bólu.
 • Skrypt jest sporządzony w prosty sposób, który każdy zrozumie po pierwszym jego przeczytaniu.
 • Każdy kto przejdzie szkolnie, ma możliwość korzystania z grupy wsparcia i zasięgnięcia porady w razie pytań.
 • Bezpośredni dostęp do całej gamy preparatów ziołowych 100 % skutecznych na różne schorzenia.
  Preparaty są oparte na nowoczesnej technologii opartej na kodowaniu dlatego docierają dodatkowo w miejsca chore z ogromną precyzją.
 • Dostęp do nowinek medycznych i nowych sposobów naturalnych aby być bardziej skutecznym.
 • Rabaty na wszystkie produkty, potrzebne do samoleczenia.
 • Gotowe protokoły leczenia w wielu chorobach.

Za każdą dodatkową osobę przyprowadzoną przez ciebie na szkolenie – otrzymasz 10% rabatu.

Szkolenie z samoleczenia z Neuro masaże

§ 1

1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie https://neuromasaze.pl/szkolenia/ przy konkretnie wybranym kursie.

2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego kurs oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.

§ 2

1. Po wpłaceniu całej kwoty za kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu, zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.

2. Po zamknięciu listy kursantów, istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę kursantów.

3. Wpłacone kwoty nie podlegają również zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

§ 3

1. Szkolenia w Neuro Masaże – składają się z kursów stacjonarnych oraz kursów online. W zależności od szkolenia które kursant wykupi, otrzymuje wiedzę w podanej formie.

2. Liczba uczestników w grupach jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

3. W przypadku braku chętnych na określony termin, Organizator, może po uzyskaniu zgody od uczestnika wpisać na inny termin wyznaczony przez Neuro Masaże.

§ 4

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się minimalna grupa lub z powodu zdarzeń losowych. Osoby zapisane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo   najpóźniej dzień przed terminem spotkania. W takim wypadku, możliwy jest zwrot opłaty wykupionego szkolenia lub udział w innym szkoleniu w miarę dostępności miejsc.

2. Osoby uczestniczące w szkoleniach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego zarówno w czasie zajęć, jak i między nimi.

3. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły głęboki kryzys emocjonalny lub są w depresji i zostają pod kontrolą lekarza, powinny swoją decyzję o udziale w szkoleniu skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.Uczestnik oświadcza, iż nie jest pod wpływem żadnych używek ani środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, narkotyki, marihuana inne) i nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego ani pod wpływem leków psychotropowych.
Podczas szkoleń, osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających będą wypraszane.

4. Uczestnik oświadcza, iż nie jest pod wpływem żadnych używek ani środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, narkotyki, marihuana inne) i nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego ani pod wpływem leków psychotropowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia materiałów szkoleniowych zarówno tych online jak i w formie skryptu. Również zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrań prywatnych wykonywanych przez uczestników w trakcie szkoleń stacjonarnych.

6. Wszelkie rozpowszechnianie nagrań materiałów szkoleniowych będzie traktowane jak przestępstwo.
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2 lub art. 20 ust. 1-4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 5

1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia kursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończeniu kursu.

§ 6

1. W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, w przerwach między wykładami poczęstunek.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.

3. Prowadzący kurs, ma prawo do przeprowadzania testu sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników.

4. Kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych). Kursanci biorą na siebie pełną odpowiedzialność za nieprzewidziane wypadki, choroby i wszelkie problemy zdrowotne fizyczne i psychiczne powstałe podczas szkolenia z samoleczenia.

§ 7

1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej, strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

Obecnie brak terminów…