Szkolenie „Walka z bólem”

Szkolenie „Walka z bólem

Nauka walki z bólem dla każdego – bez wykształcenia medycznego.

Dzięki temu szkoleniu, będziesz  niezależnym od lekarzy i terapeutów manualnych i zaoszczędzisz tysiące złotych na leczenie.

Bez znajomości anatomii i medycyny dostaniesz proste sposoby redukcji bólu.

Pandemia nam pokazała, że kiedy Polacy cierpieli  na inne choroby nikt nie pomógł.

W każdej rodzinie powinna być chociaż  1 osoba, która umie udzielić pomocy.

Wiedza z całego świata z zakresu medycyny akademickiej, chińskiej i rosyjskiej.

Po szkoleniu nie pozostaniesz sam. Wejdziesz do prestiżowej grupy absolwentów którzy skończyli kurs. I zawsze będziesz pod stałą opieką i możesz zwrócić się po porady.

Nauka walki z bólem dla każdego – bez wykształcenia medycznego.

Dzięki temu szkoleniu, będziesz  niezależnym od lekarzy i terapeutów manualnych i zaoszczędzisz tysiące złotych na leczenie.

Bez znajomości anatomii i medycyny dostaniesz proste sposoby redukcji bólu.

Pandemia nam pokazała, że kiedy Polacy cierpieli  na inne choroby nikt nie pomógł.

W każdej rodzinie powinna być chociaż  1 osoba, która umie udzielić pomocy.

Wiedza z całego świata z zakresu medycyny akademickiej, chińskiej i rosyjskiej.

Po szkoleniu nie pozostaniesz sam. Wejdziesz do prestiżowej grupy absolwentów którzy skończyli kurs. I zawsze będziesz pod stałą opieką i możesz zwrócić się po porady.Ten artykuł oferuje bezpłatną wysyłkę w przypadku kwalifikujących się produktów Face mask produkty lub kup online i odbierz dzisiaj w sklepie w dziale medycznym

Nauczysz się:

 • Weryfikacji bólu – czy wegetatywny (od narządów)  czy mechaniczny ?
 • Usuwać bóle przewlekłe
 • Gaszenie stanów zapalnych.
 • Zwyrodnienia
 • Bóle brzucha, zatrucia, biegunki  – co robić np. Kiedy jesteś na wyjeździe
 • Bóle głowy
 • Bóle stawów
 • Stosowanie narzędzi terapeutycznych

Nauczysz się:

 • Weryfikacji bólu – czy wegetatywny (od narządów)  czy mechaniczny ?
 • Usuwać bóle przewlekłe
 • Gaszenie stanów zapalnych.
 • Zwyrodnienia
 • Bóle brzucha, zatrucia, biegunki  – co robić np. Kiedy jesteś na wyjeździe
 • Bóle głowy
 • Bóle stawów
 • Stosowanie narzędzi terapeutycznych

Postępowanie w urazach :

 • Skręcenie
 • Zwichnięcie
 • Zerwanie torebki stawowej
 • Gangliony
 • Ustawienie kręgosłupa – z użyciem bańki lekarskiej.
 • Proste osteopatyczne techniki kompresyjne na kręgosłup.
 • Praca na taśmach mięśni
 • Rwa kulszowa
 • Bóle barku
 • Bóle biodra
 • Punkty spustowe

Postępowanie w urazach :

 • Skręcenie
 • Zwichnięcie
 • Zerwanie torebki stawowej
 • Gangliony
 • Ustawienie kręgosłupa – z użyciem bańki lekarskiej.
 • Proste osteopatyczne techniki kompresyjne na kręgosłup.
 • Praca na taśmach mięśni
 • Rwa kulszowa
 • Bóle barku
 • Bóle biodra
 • Punkty spustowe

Na szkoleniu:

 • Otrzymasz zestaw narzędzi o wartości 200zł.
 • Skrypt
 • Kawa, herbata, słodkości
 • Wiedzę którą skutecznie wykorzystasz
 • Gotowe plansze do usuwania bólu

Na szkoleniu:

 • Otrzymasz zestaw narzędzi o wartości 200zł.
 • Skrypt
 • Kawa, herbata, słodkości
 • Wiedzę którą skutecznie wykorzystasz
 • Gotowe plansze do usuwania bólu

Na szkolenie należy zabrać :

 • Krótkie spodenki i T-shirt
 • Zeszyt i długopis
 • Dobry humor

Szkolenia z Neuro masaże

§ 1

1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie https://neuromasaze.pl/szkolenia/ przy konkretnie wybranym kursie.

2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego kurs oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.

§ 2

1. Po wpłaceniu całej kwoty za kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu, zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.

2. Po zamknięciu listy kursantów, istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę kursantów.

3. Wpłacone kwoty nie podlegają również zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

§ 3

1. Szkolenia w Neuro Masaże – składają się z kursów stacjonarnych oraz kursów online. W zależności od szkolenia które kursant wykupi, otrzymuje wiedzę w podanej formie.

2. Liczba uczestników w grupach jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

3. W przypadku braku chętnych na określony termin, Organizator, może po uzyskaniu zgody od uczestnika wpisać na inny termin wyznaczony przez Neuro Masaże.

§ 4

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się minimalna grupa lub z powodu zdarzeń losowych. Osoby zapisane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo   najpóźniej dzień przed terminem spotkania. W takim wypadku, możliwy jest zwrot opłaty wykupionego szkolenia lub udział w innym szkoleniu w miarę dostępności miejsc.

2. Osoby uczestniczące w szkoleniach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego zarówno w czasie zajęć, jak i między nimi.

3. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły głęboki kryzys emocjonalny lub są w depresji i zostają pod kontrolą lekarza, powinny swoją decyzję o udziale w szkoleniu skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.Uczestnik oświadcza, iż nie jest pod wpływem żadnych używek ani środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, narkotyki, marihuana inne) i nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego ani pod wpływem leków psychotropowych.
Podczas szkoleń, osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających będą wypraszane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

4. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie jest zwracana ale istnieje możliwość wyboru innego terminu szkolenia lub udziału innej osoby. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia materiałów szkoleniowych zarówno tych online jak i w formie skryptu. Również zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrań prywatnych wykonywanych przez uczestników w trakcie szkoleń stacjonarnych.

6. Wszelkie rozpowszechnianie nagrań materiałów szkoleniowych będzie traktowane jak przestępstwo.
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2 lub art. 20 ust. 1-4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 5

1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia kursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończeniu kursu.

§ 6

1. W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, w przerwach między wykładami poczęstunek.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.

3. Prowadzący kurs, ma prawo do przeprowadzania testu sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników.

4. Kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych). Kursanci biorą na siebie pełną odpowiedzialność za nieprzewidziane wypadki, choroby i wszelkie problemy zdrowotne fizyczne i psychiczne powstałe podczas szkolenia z samoleczenia.

§ 7

1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej, strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.